WWZ Consultancy home

WWZ Consultancy is een jong bureau, dat zich richt op wonen,Logo_WWZConsultancy welzijn en zorg in de breedste zin des woord. Mevrouw drs. Anne Vrieze is eigenaar van het bureau.

Ons motto is: Laat vele ideeën bloeien!


Immers, in het veld van wonen, welzijn en zorg bloeien vele prachtige bloemen met vele facetten, afhankelijk van de behoeften en wensen van de bewoners.

De Wet maatschappelijke ondersteuning daagt ons uit om vele mooie produkten lokaal te organiseren, al naar gelang de schaal van de gemeente of regio.

WWZ Consultancy zorgt door middel van projectmanagement, beleidsadviezen en deskundigheidsbevordering voor een mooi en volledig geheel aan voorzieningen voor alle bewoners, in samenspraak met de betrokken klanten, organisaties en overheden.

Volg ons op Twitter!

Nieuws

Online programma
“In vier stappen naar optimale ondersteuning Wmo”

Samen met Britta Lassen heeft Anne het online programma “In vier stappen naar optimale ondersteuning Wmo” ontwikkeld. Dit lesprogramma gaat vooral in op wat er nodig is voor een succesvolle transformatie in de Wmo. Wmo consulenten en sociale teams hebben daarbij een sleutelrol, het programma is vooral voor hen bedoeld. Natuurlijk kunnen andere geinteresseerden of mensen die zich willen laten omscholen ook deelnemen. Zie voor meer informatie en aanmelding http://www.optimaleondersteuningwmo.nl.

De modules Regelgeving Wmo en Creatief Denken zijn nu ook apart te volgen. Als je deze volgt, dan zijn er vrijstellingen en interessante kortingen mogelijk voor de “lange” Wmo opleiding. Zie voor meer informatie en aanmelding http://www.wmotraining.nl/korte-cursus/